Kvalitné oblečenie PeKaM  |  DOPRAVA ZADARMO už od 100 €.

Váš nákupný košík je prázdny

29.11.2023 Práca s chemickými a horľavými látkami? Ako sa chrániť ?

Manipulácia s chemickými a horľavými látkami je neoddeliteľnou súčasťou mnohých priemyselných odvetví. Tieto látky sa využívajú v širokom spektre prostredí, od laboratórií a chemických závodov, cez priemyselné výrobné linky, až po čističky odpadových vôd. Avšak, práca s týmito látkami si vyžaduje dodržiavanie prísnych bezpečnostných predpisov, aby sa minimalizovalo riziko pre zamestnancov a životné prostredie. 

Ochranné rukavice

Ochranné rukavice sú jedným z najdôležitejších ochranných prostriedkov. Môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, ako je nitrilový kaučuk, prírodný kaučuk alebo neoprén. Výber rukavíc by mal byť založený na type chemikálií, s ktorými sa pracuje. Napríklad, žiaruvzdorné kevlarové rukavice môžu byť vhodné pre prácu s niektorými chemikáliami, zatiaľ čo rukavice z neoprénu alebo PVC môžu byť lepšie pre iné.

Ochranné okuliare

Ochranné okuliare sú ďalšou dôležitou súčasťou osobnej ochrannej výbavy. Slúžia na ochranu očí pred chemickými látkami, ktoré by mohli spôsobiť podráždenie alebo poškodenie. Okuliare by mali byť certifikované podľa normy ANSI Z87.1.

Ochranný odev

Ochranný odev pri práci s chemickými a horľavými látkami je navrhnutý tak, aby zabezpečil bezpečnosť a ochranu zamestnanca. Jeho hlavnými vlastnosťami sú odolnosť voči chemickým látkam, oheňuvzdornosť a schopnosť minimalizovať riziká kontaminácie. Materiály použité pri výrobe tohto odevu poskytujú spoľahlivú bariéru voči tekutinám a časticiam, čím zabraňujú ich prieniku na pokožku. Odev je taktiež dizajnovaný s ohľadom na pohodlie a slobodu pohybu, aby zamestnanec mohol efektívne pracovať pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných noriem. V kombinácii s doplnkovým ochranným vybavením poskytuje odev kompletnú ochranu pre pracovníka v prostredí so zvýšeným rizikom chemických a horľavých hrozieb.

Materiály použité pri výrobe takýchto odevov sú zvyčajne vyrobené z rôznych polymérov, ktoré sú schopné poskytnúť potrebnú ochranu pred chemickými a horľavými látkami. Niektoré z týchto polymérov zahŕňajú polyetylén, polypropylén, polyvinylchlorid (PVC), polyuretán a mnoho ďalších.

Ochranné rúška a respirátory

Respirátory sú často využívaným nástrojom ochrany. Ich úlohou je filtrovať pevné častice a plyny, čím zabezpečujú čistý vzduch pre dýchací systém.

Jednorazové respirátory sú špeciálne navrhnuté na zachytenie mikroskopických častíc, ako sú baktérie, vírusy a prachové častice. Tieto sú často využívané v rôznych sektoroch, najmä počas epidémií a pandémií. Polomasky a celotvárové masky poskytujú úplnú ochranu dýchacieho systému tým, že pokrývajú celú tvár alebo jej časť. Tieto ochranné pomôcky sú často používané v prostrediach s vyššou koncentráciou nebezpečných látok.

Ochranná obuv 

Ochranná obuv navrhnutá pre prácu s chemickými látkami je odolná voči škodlivým látkam, kvapalinám a vysokým teplotám. Tieto topánky sú často vybavené hrubím materialov a nepriepustnými podrážkami, ktoré sú odolné voči väčšine chemikálií v tomto odvetví. Okrem toho, vysoké topánky alebo čižmy poskytujú podporu členku a zabraňujú vniknutiu iskier, roztavených kovov, či chemikálií do obuvi. Ochranná obuv s ocelovými špičkami absorbuje náraz ťažkého predmetu, ktorý môže spadnúť na nohu. Ochranná obuv s ocelovými podrážkami chránia nohy pred prepichnutím.

Vždy je dôležité dodržiavať bezpečnostné pokyny a postupy pri práci s chemickými a horľavými látkami.