Kvalitné oblečenie PeKaM  |  DOPRAVA ZADARMO už od 100 €.

Váš nákupný košík je prázdny

31.12.2023 Výber spravnej ochrany sluchu pri práci

V hlučných prostrediach je kľúčové dbať na ochranu sluchu. Nadmerný hluk môže mať negatívny vplyv na zdravie sluchu, preto je dôležité vedieť, ako si vybrať správnu ochranu pre dlhodobé zachovanie kvality sluchu.

Ochrana sluchu pri práci v hlukových prostrediach

Hlukové prostredie je bežnou súčasťou mnohých pracovných miest, ako napríklad v priemyselnej výrobe, stavebníctve, letectve alebo hudobnom priemysle. Nadmerná expozícia hluku však môže mať vážne následky na sluch a celkové zdravie. Preto je dôležité si uvedomiť dôležitosť ochrany sluchu pri práci v týchto prostrediach.

Nedostatočná ochrana sluchu môže viesť k trvalým sluchovým poškodeniam, ako je strata sluchu, tinnitus (pískanie v ušiach) alebo iné sluchové problémy. Tieto následky môžu ovplyvniť kvalitu života a schopnosť efektívne pracovať. Ochrana sluchu je preto nevyhnutná pre zachovanie zdravého sluchu a prevenciu sluchových porúch.

Identifikácia hlukových rizík

Decibelový meter je nástroj určený na meranie hladiny hluku. Umožňuje získať presné údaje o hluku vo vašom pracovnom prostredí. Hlukové hladiny môžu pochádzať z rôznych zdrojov, ako sú hlučné stroje, prístroje, nástroje, lety lietadiel alebo hlučné zariadenia v priemyselných závodoch.

Ak je hladina hluku vyššia ako 85 decibelov (dB), je pravdepodobné, že budete potrebovať ochranu sluchu. Toto je hranica, pri ktorej je riziko poškodenia sluchu pri dlhodobom vystavení vyššie. Odporúča sa však zvážiť ochranu sluchu už pri nižších úrovniach hluku, aby sa minimalizovalo riziko.

Je dôležité nielen merať hladinu hluku, ale aj posúdiť charakter zvuku a jeho trvanie. Niektoré zvuky môžu byť pre sluch škodlivejšie aj pri nižších úrovniach hluku, najmä ak sú impulzívne alebo majú vysokú frekvenciu.

Rovnako dôležité je brať do úvahy príležitostné a dočasné expozície hluku, napríklad pri vykonávaní konkrétnych úloh alebo na konkrétnych pracovných stanovištiach. V týchto situáciách by sa mala posúdiť potreba ochrany sluchu, aj keď celková priemerná hladina hluku nepresahuje prahovú hodnotu.

Úroveň ochrany sluchu

Ochrana sluchu poskytovaná chráničmi sluchu sa zvyčajne meria pomocou rôznych hodnotových ukazovateľov, ktoré indikujú stupeň redukcie hluku, proti ktorému je sluch chránený. Najbežnejšie sú:

SNR (Signal-to-Noise Ratio): Tento ukazovateľ predstavuje pomer medzi úrovňou signálu (žiaduce zvuky) a úrovňou šumu (nežiaduce zvuky). Vyššia hodnota SNR znamená lepšiu ochranu sluchu. Napríklad, chránič sluchu s hodnotou SNR 30 dB zníži celkovú hladinu zvuku o 30 decibelov.

HML (High, Medium, Low): Tento systém rozdeľuje chrániče sluchu do kategórií ochrany na základe ich efektívnosti. Každá kategória je označená písmenami H (vysoká), M (stredná) a L (nízka). Vyššia kategória znamená lepšiu ochranu sluchu.

NRR (Noise Reduction Rating): Tento ukazovateľ sa bežne používa v Severnej Amerike a vyjadruje úroveň ochrany sluchu v decibeloch (dB). Vyššia hodnota NRR znamená lepšiu ochranu sluchu.

Štuple a zátky

Štuple alebo zátky patria medzi najčastejšie typy ochrany sluchu. Sú ľahké, pohodlné a ľahko sa prispôsobia veľkosti hlavy. Štuple môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, ako je pena, silikón alebo ich kombinácia. Tieto materiály zabezpečujú dobrú tesnosť a efektívnu ochranu pred hlukom.

Chrániče sluchu na hlavu

Chrániče sluchu na hlavu sú ideálne pre extrémne hlukové prostredia. Majú tvar slúchadiel a sú vybavené elektronickým systémom na aktívne potlačenie hluku. Sú schopné zachytiť okolitý hluk a generovať frekvencie, ktoré sú opačné k tomuto hluku, čím efektívne znižujú celkovú hladinu hluku. To umožňuje lepšiu komunikáciu a počúvanie dôležitých zvukov, ako sú hlasové pokyny alebo bezpečnostné upozornenia.

Chrániče sluchu na prilbu

Chrániče sluchu na prilbu sú unikátne zariadenia navrhnuté na ochranu sluchu v situáciách, kde je prítomný nadmerný hluk, ako je práca alebo rôzne aktivity. Tieto zariadenia sú často využívané v rôznych odvetviach, ako je priemysel, stavebníctvo, letectvo a ďalšie, kde je časté vystavenie silnému hluku.

Existuje viacero variant chráničov sluchu na prilbu. Niektoré sú koncipované tak, že sa pripevňujú priamo k prilbe a poskytujú simultánnu ochranu hlavy a sluchu. Tieto chrániče môžu obsahovať vymeniteľné peny, ktoré redukujú hluk a zároveň zabezpečujú pohodlné nosenie. Iné modely chráničov sluchu sú navrhnuté ako samostatné jednotky a k prilbe sa pripevňujú pomocou rôznych mechanizmov, ako sú klipy, pásky alebo magnetické systémy upevnenia.