Kvalitné oblečenie PeKaM  |  DOPRAVA ZADARMO už od 100 €.

Váš nákupný košík je prázdny

23.12.2023 Ochranné pomôcoky pri domácich renováciách

Pri renovácií v domácnosti je bezpečnosť tak isto kľúčová ako na profesionálnom pracovisku. Hrozby a riziká, ako sú chemikálie, ťažké a ostré objekty alebo prachové častice, sú rovnako prítomné. Preto je dôležité venovať dostatočnú pozornosť výberu a používaniu ochranných pomôck pri renovácii vášho domova. 

Ochranné okuliare alebo ochranný štít

Pri manipulácii s materiálmi ako drevo, kov alebo plast, či už pri brúsení alebo rezaní, je nevyhnutné používať ochranné okuliare alebo štít na ochranu očí pred iskrami, drobnými úlomkami a prachom. Ochranné okuliare, ktoré majú plastové alebo sklenené šošovky, sú ideálne pre väčšinu rekonštrukčných prác, kde existuje riziko, že do očí môže preniknúť prach či drobné úlomky. Ochranný štít je mimoriadne užitočný pri práci, kde je vysoká koncentrácia prachu, kovových pilín alebo iskier. Poskytuje rozsiahlejšie krytie tváre a chráni pred širokým spektrom hrozieb.

Ochrana sluchu

Pri vykonávaní hlučných prác, ako je manipulácia s elektrickými nástrojmi, demolácia stien alebo frézovanie, je nevyhnutné používať sluchové ochranné pomôcky. Použitie kvalitných slúchadiel môže pomôcť minimalizovať riziko poškodenia sluchu. Je dôležité dbať na správne nasadenie sluchových ochranných pomôcok a ich riadnu údržbu, aby ste zabezpečili ich efektivitu. Pri miernejšom hluku môžu byť dostatočné aj štuple do uši.

Ochrana dychacích ciest 

Ochrana dýchacích ciest je kľúčová, pretože môžete byť vystavení prachu, chemikáliám a iným škodlivým látkam. Používanie respirátora alebo masky na tvár môže pomôcť filtrovať tieto častice a zabraňovať ich vniknutiu do vašich pľúc. Je dôležité používať správny typ masky pre konkrétnu úlohu a uistiť sa, že je správne nasadená a utesnená okolo nosa a úst. Pravidelné výmeny respiratorov či filtrov a čistenie masky tiež pomáhajú udržiavať ich účinnosť. Pamätajte, že aj keď nemusíte cítiť alebo vidieť škodlivé látky, môžu stále poškodzovať vaše dýchacie cesty, takže je dôležité vždy chrániť svoje dýchacie cesty. 

Ak chcete byť chránení pred prachom, respirátor s certifikáciou N95 alebo vyššou by mohol byť adekvátnou voľbou. V prípade chemikálií by ste mali zvážiť použitie respirátora s chemickým filtrom.

Jednorázový ochranný odev

Ochranný jednorazový odev je užitočnou pracovnou pomôckou pri domácich renováciách. Jednorazové ochranné odevy sú špeciálne navrhnuté odevy, ktoré sa nosia na ochranu tela pred nebezpečnými materiálmi alebo nečistotami. Sú vyrobené z materiálov, ktoré sú odolné voči prerazeniu a trhaniu, čo zaisťuje, že sú dostatočne silné na to, aby vydržali náročné podmienky.

Renovácia domu často zahŕňa prácu s nebezpečnými materiálmi, ako sú chemikálie, azbest alebo olovo. Tieto materiály môžu byť škodlivé pre vaše zdravie, ak sa s nimi príliš dlho alebo bez primeranej ochrany stykujete. Jednorazové ochranné odevy vám poskytnú túto potrebnú ochranu.

Pri používaní jednorazových ochranných odevov je dôležité dodržiavať niekoľko kľúčových pokynov. Predovšetkým by ste mali vždy nosiť odev, ktorý je správnej veľkosti. Príliš veľký alebo príliš malý odev nebude poskytovať adekvátnu ochranu.

Ochranné rukavice

Pracovné rukavice sú neoddeliteľnou súčasťou ochranných pomôcok pri vykonávaní rôznych pracovných úloh, vrátane domácich opráv. Ich primárnym poslaním je zabezpečiť ochranu rúk pred potenciálnymi rizikami a hrozbami, ktoré môžu nastať pri manipulácii s drsnými materiálmi, ostrými nástrojmi alebo chemickými látkami. Ponúkajú široké spektrum ochrany, ktoré zahŕňa:

  • Fyzickú ochranu: Ochrana pred mechanickými poškodeniami.
  • Hygienickú ochranu: Zabraňuje priamemu kontaktu s nečistotami a baktériami.
  • Tepelnú ochranu: Ochrana pred extrémnymi teplotami.
  • Ochrana pred chemickými látkami: Zabraňuje priamemu kontaktu s nebezpečnými chemickými látkami.